Phương Tây buộc phải nhượng bộ Nga?

16:25 24/09/2014

Nghị viện châu Âu và quốc hội Ukraina vừa cùng chính thức phê chuẩn Hiệp định liên kết giữa EU và Ukraina. Tuy nhiên, bản hiệp định lại chỉ có hiệu lực về mảng chính trị. Các điều khoản về kinh tế sẽ được áp dụng vào năm 2016. Vì sao lại có sự trì hoãn này?

Ý kiến bạn đọc