Sẽ xảy ra cuộc chiến tranh tiền tệ?

23:45 28/10/2010

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải có giải pháp cụ thể để quản lý hệ thống các ngân hàng hàng đầu và cải cách các thể chế tài chính quốc tế. Trong nhiều hội nghị quốc tế trước đây đã nêu ra các đề xuất cải cách nhưng chưa tìm được sự đồng thuận.

Ý kiến bạn đọc