Tài chính – Cản trở lớn nhất chống biến đổi khí hậu

17:20 08/12/2015

Chưa bao giờ quyết tâm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho ngôi nhà Trái Đất lại cao đến thế và cũng chưa bao giờ một hội nghị quốc tế về khí hậu lại có tầm quan trọng lớn như vậy. Có lẽ bởi vì nó liên quan trực tiếp tới tương lai của hành tinh, tương lai sự sống, nên con người mới nhận thức được trách nhiệm lớn lao của mình. Song khi phải hy sinh đến lợi ích cá nhân, những toan tính “được mất” lại trỗi dậy.

Ý kiến bạn đọc