Tất cả hướng về ngày hội lớn

15:30 23/05/2011

Bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là một trọng trách lớn của các cấp, các ngành trong đó Lực lượng Công an, từ Trung ương tới cơ sở là nòng cốt. Càng gần ngày bầu cử bao nhiêu, nhiệm vụ lại nặng nề bấy nhiêu. Lực lương Công an khắp cả nước đang căng mình cho ngày hội lớn của dân tộc…

Ý kiến bạn đọc