Thời luận: Thở phào… ngao ngán

12:25 26/09/2014

Câu nói mang tính tượng hình của người Việt chúng ta trong hoàn cảnh lo lắng, đợi chờ tin về người thân gặp nạn nhưng khi biết người đó vẫn bình an, mọi người đều THỞ PHÀO NHẸ NHÕM. Ấy vậy mà ở đây bài viết ngắn ngủi này, tác giả lại rút cái tít như trên, thật là nghịch lý! Phải chăng, có sự nhầm lẫm ngôn từ?

Ý kiến bạn đọc