Thống đốc New York Eliot Spitzer mất chức vì ham "của lạ"

15:15 18/03/2008

Thống đốc Eliot Spitzer của New York đang đứng trước cáo buộc "là kẻ môi giới cho một đường dây mại dâm xuyên quốc gia".

Ý kiến bạn đọc