Tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Nagorno-Karabakh

22:05 12/10/2020

Xung đột ở Nagorno - Karabakh đã diễn ra hơn chục ngày và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại, không có một giải pháp chính trị khả thi nào cho cuộc xung đột này. Cuộc họp hòa giải đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 8-10 tại Geneva (và Thứ hai tới tại Moscow) nhưng hai bên xung đột đã và sẽ không gặp nhau.

Ý kiến bạn đọc