Tỉnh Đồng Nai: Công bố danh sách cán bộ mắc khuyết điểm

15:20 22/05/2009

Ngày 7/5/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Một đã ký văn bản, yêu cầu lãnh đạo của 9 sở, ngành tại địa phương viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật vì có liên quan đến 3 loại trách nhiệm, gồm “Trách nhiệm người đứng đầu trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản”, “Trách nhiệm của cấp phó được thủ trưởng giao trực tiếp chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản trong đơn vị” và “Trách nhiệm cá nhân thiếu gương mẫu trong kê khai tài sản”.

Ý kiến bạn đọc