Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng 2019

14:30 29/07/2019

Sau 4 năm cải tổ quân đội, Trung Quốc công bố Sách Trắng một cách khá toàn diện về toàn bộ chiến lược quốc phòng của nước này.

Ý kiến bạn đọc