Tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương

15:17 02/12/2020

Việc ai trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ xem ra chưa hẳn sẽ là một "sự thay đổi lớn" đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu, hay có thể đưa nó về tình trạng trước năm 2017.

Ý kiến bạn đọc