Vua dối trá

19:50 30/06/2014

Hỏi bất kỳ ai trên thế giới này: "Ai là vua làm hàng giả?", câu trả lời chắc chắn không ai khác ngoài Trung Quốc. Sự giả dối đi liền với gian lận không chỉ thể hiện trong sản xuất hàng giả, hàng nhái mà còn trong các phát ngôn, trong các vấn đề minh bạch, trong các số liệu báo cáo kinh tế - xã hội, và nhất là trong đối ngoại. Đó đã trở thành thứ văn hóa dối trá. Đặc biệt trong vấn đề biển Đông, Trung Quốc đã thể hiện văn hóa dối trá đến mức thượng thừa.

Ý kiến bạn đọc