Ai đã tạo ra chính quyền Việt Nam Cộng hòa?

CIA - bà mụ của chính quyền Ngô Đình Diệm

09:35 10/05/2017

Được tin Diệm bị Bảo Đại từ chối hợp tác, Chính phủ Mỹ cử ngay Đại tá Edward Lansdale - Một chuyên gia của các cuộc lật đổ và suy tôn chính trị của cơ quan tình báo Mỹ - mang một số đô la đáng kể vào Việt Nam để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền ủng hộ Diệm.

Ý kiến bạn đọc