Anh hùng LLVTND Cao Đăng Chiếm:

Anh hùng LLVTND Cao Đăng Chiếm - Vị tướng An ninh huyền thoại (kỳ 2)

15:45 13/08/2010

Để viết về Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, nếu chỉ dựa vào các tài liệu sách báo, thậm chí là cả những tài liệu mật cũng không thể nào có được những tư liệu thật hấp dẫn về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của ông. Vì vậy, tôi đã tìm đến một cán bộ công an Nam Bộ kỳ cựu là Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa.

Ý kiến bạn đọc