Những người vén màn bí mật “chuồng cọp” Côn Đảo

Bài 2: “Phá bẫy” chúa đảo

11:25 06/09/2017

Mặc dù chúa đảo Nguyễn Văn Vệ đã cố tình tìm mọi cách kéo dài thời gian nhằm ngăn việc điều tra “chuồng cọp” của đoàn nghị sĩ Mỹ nhưng do đã được Cao Nguyên Lợi cảnh báo trước, Tom Harkin và Don Luce đã lần lượt “phá bẫy” chúa đảo và tìm ra bí mật...

Ý kiến bạn đọc