Bi kịch của người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến II

14:09 01/10/2019

Ngày 2-9-1945 là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của Đại chiến thế giới lần thứ hai. Nhật Bản chính thức ký hiệp ước đầu hàng sau khi quân đội của họ bị đánh bại, cùng với hai thành phố bị bom nguyên tử xóa sổ.

Ý kiến bạn đọc