Chị Tư Thu và chuyến “hàng” cuối năm

17:00 06/02/2019

Hàng ở đây không phải là hàng hóa thông thường, qua mua bán phục vụ nhu cầu cuộc sống, mà nó là từ ngụy trang cho những tài liệu, tin tức tình báo do các điệp viên thu thập được trong lòng địch, giao cho các giao thông viên chuyển về căn cứ chỉ huy của các cụm tình báo chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam.

Ý kiến bạn đọc