Chiến dịch Huế - Đà Nẵng toàn thắng

14:15 09/05/2008

Trong cuộc họp ngày 25/3, Bộ Chính trị đề ra chủ trương: Nắm vững thời cơ chiến lược, tranh thủ cao độ về thời gian, nhanh chóng tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Phương châm chỉ đạo hành động là kịp thời nhất, bất ngờ nhất, chắc thắng. Trước mắt, tập trung lực lượng giải phóng Đà Nẵng...

Ý kiến bạn đọc