Chuyện về người thư ký Việt của Tổng Bí thư Lào: Trên chiến trường Lào - Việt

12:10 13/06/2015

Đoàn võ trang công tác Liên khu 3 phần lớn là đoàn quân Tây Tiến bất hủ. Trong đó có một trung đội người Lào lấy phiên hiệu là DIKOP, gồm các tiểu đội là D, I, K, O, P về sau có thêm một J. Đội O, Tiểu đội trưởng là ông Thâu Ma, trong đội này có cả người Việt và người Lào. Họ có nhiệm vụ xây dựng cơ sở từ thượng du Thanh Hóa sang Sầm Nưa theo sông Luồng để đi lên Mường Xuôi…

Ý kiến bạn đọc