Ra mắt bộ sưu tập “Các bức thư trong tù” của cố Tổng thống Nam Phi:

Có một Nelson Mandela của hôn nhân và tình yêu

15:40 23/07/2018

Năm 2018 là một năm đặc biệt với Nam Phi. Ngày 18-7-2018 là tròn 100 năm ngày sinh của nhà tranh đấu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela.

Ý kiến bạn đọc