Cội nguồn luật bảo vệ người tố giác và luận tội Tổng thống

20:26 28/10/2019

Những người lập quốc của Mỹ (những người ký vào bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776) đã thông qua luật bảo vệ người tố giác đầu tiên của Mỹ chỉ 7 tháng sau khi ký Tuyên ngôn Độc lập.

Ý kiến bạn đọc