Đường hầm qua eo biển Manche: Kỳ quan của thế giới hiện đại

11:19 25/09/2018

Được phê chuẩn dự án năm 1986, chính thức xây dựng từ năm 1988 và khánh thành 8 năm sau đó, đường hầm qua eo biển Manche nối Pháp và Anh được xem là công trình vĩ đại - một trong những dự án công nghiệp quan trọng nhất của thế kỷ XX.

Ý kiến bạn đọc