“Giải mật hồ sơ điệp viên mang bí số N113”: Trò chơi lớn

20:45 09/06/2014

Năm 1971, chuẩn bị thế ngoại giao với Chính phủ Lào thân Mỹ để thực hiện "Chiến dịch Lam Sơn 719" Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đã đưa một đoàn sĩ quan quân sự sang làm tùy viên Đại sứ quán VNCH tại Vientian. Trong số đó có  viên trung tá tên B. Trung tá B nhờ ông "Đan" làm cầu nối kết thân với dòng họ nhà Sanani Kone để thuận lợi cho việc đàm phán quân sự.

Ý kiến bạn đọc