Huyền thoại 18 thôn vườn trầu

11:37 15/12/2019

Cách nay hơn 300 năm, cái thuở cha ông ta "mang gươm đi mở đất Phương Nam", đồng thời cũng mang theo giống trầu cau trồng trên vùng đất mới. Tác giả Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí, phần nói về trấn Phiên An, viết: "Vườn trầu ở cách trấn lỵ về phía Tây 52 dặm rưỡi, ở nơi xung yếu trên cửa đường bộ vào nước Cao Miên. Dân chúng phồn thịnh, nhà nhà đều có vườn trầu, vườn cau…".

Ý kiến bạn đọc