Khóa huấn luyện nghiệp vụ đầu tiên ở Trung ương Cục miền Nam

16:10 10/09/2014

Chúng tôi may mắn được Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa dành hơn 6 tháng cuối đời kể lại những câu chuyện ­của chính ông. Nguyên là Chánh Văn phòng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu Tổng kết Lịch sử Công an nhân dân và Phó viện trưởng Viện Khoa học Bộ Công an), cuộc đời ông gắn liền với lịch sử hình thành và trưởng thành của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975.

Ý kiến bạn đọc