Giai thoại về Lâm Sang – Giang hồ đất Gò Công

Cái chết của kẻ giang hồ đất Gò Công Lâm Sang

13:10 02/06/2016

Chỉ sau 1 năm khởi phát, Lò Sang "nổi" lên như một vị chúa trong vùng và cho đàn em đổ về Chợ Lớn lập lò dạy võ để chiêu nạp thêm đệ tử. Gã mua 1 miếng đất cất dinh thự rộng lớn ở đối diện chợ Tổng Châu. Trong dinh thự, gã cắt đặt người hầu, kẻ hạ. Đệ tử thay nhau mặc võ phục đứng gác trong ngoài.

Ý kiến bạn đọc