Những dấu hiệu tốt lành

16:10 04/06/2015

1. Một buổi sáng, người sĩ quan chỉ huy nhóm canh giữ là anh Hai hỏi chúng tôi muốn viết tin, bài hay không? Anh nói du kích sẽ giúp chuyển những tin, bài đó về tòa soạn của những tờ báo mà chúng tôi đang làm việc.

Ý kiến bạn đọc