Mở lại hồ sơ vụ “Buôn lậu có còi hụ” ở Long An trước năm 1975

08:45 05/11/2015

Hơn một năm trước ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ, người dân miền Nam khi ấy đã không ngớt xôn xao bàn tán về một vụ buôn lậu bị bắt tại tỉnh Long An. Nó được những tờ báo đối lập với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu xuất bản tại Sài Gòn gọi là "vụ buôn lậu có còi hụ".

Ý kiến bạn đọc