Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9:

Người chiến sĩ an ninh ngày đất nước mới độc lập

19:30 26/08/2019

Cách mạng Tháng Tám (CMTT) thành công, chính quyền về tay nhân dân, ông được nhận vào Ty Liêm phóng tỉnh Hòa Bình (tiền thân của Công an tỉnh Hà Sơn Bình) và trở thành một trong những chiến sĩ an ninh đầu tiên của tỉnh thời kỳ đất nước mới giành độc lập.

Ý kiến bạn đọc