Chuyện về những bức chân dung:

Những bức chân dung thẫm đẫm máu và nước mắt

19:45 04/11/2009

Nhưng tôi không thể ở Quảng Ngãi lâu hơn thời gian dự tính, bởi một công việc đột xuất kéo tôi về Sài Gòn. Còn nhiều bức ảnh của Jane không được chị Bốn, anh Hiền, anh Nguyễn Chận nhận dạng... Trước khi trở về, tôi nhờ các anh chị tặng bức ảnh cô gái bị xiềng chân cho chị Viên...

Ý kiến bạn đọc