Những điệp viên trong sào huyệt địch

20:25 06/05/2012

Có thể nói giai đoạn từ năm 1971 - 1975, hầu hết những cơ quan trọng yếu nhất của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đều có mặt điệp viên của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam hoặc Ban An ninh T4. Tất cả họ đều hoạt động vì khát vọng thống nhất đất nước.

Ý kiến bạn đọc