Pavel Fitin – Người hồi sinh Tình báo đối ngoại Xôviết

06:13 05/11/2019

80 năm trước đây, ngày 13-5-1939, Pavel Mikhailovich Fitin được bổ nhiệm làm lãnh đạo Cơ quan tình báo đối ngoại Xôviết, trở thành một trong những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong lịch sử của cơ quan mật vụ này.

Ý kiến bạn đọc