Tấm bản đồ góp phần thay đổi cục diện Chiến tranh thế giới thứ II

16:00 03/11/2008

Thời kỳ đầu Chiến tranh thế giới thứ II, nước Mỹ do nhiều nguyên nhân nên luôn ở ngoài cuộc chiến và không hề muốn tham dự vào chiến tranh khi đó đã lan rộng ở châu Âu. Tuy nhiên sau khi Chiến tranh thế giới thứ II xảy ra 2 năm, chỉ nhờ một tấm bản đồ đã khiến cho "chú Sam" phải từ bỏ chính sách trung lập và tham gia vào cuộc chiến chống phát xít.

Ý kiến bạn đọc