Thầm lặng nghiệp nhà binh

13:15 26/12/2014

Đó là cái nghề mà ai dấn thân vào là phải chấp nhận sự cách xa, thầm lặng cống hiến, thầm lặng hy sinh, thầm lặng đóng bất cứ "vai diễn" nào mà theo khái niệm nghề nghiệp gọi là "bình phong - chức nghiệp"; miễn là "vai diễn" đó giúp họ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà tổ chức giao phó mà vẫn giữ được an toàn cho mình, bí mật cho tổ chức, dù sống ngay trong sào huyệt của địch.

Ý kiến bạn đọc