Thiếu tướng Võ Bẩm và tuyến đường Trường Sơn huyền thoại

09:45 01/09/2007

Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị quyết định mở tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh để vận chuyển cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo cơ động lực lượng vào chiến trường miền Nam. Thiếu tướng Võ Bẩm là người đã có công lao to lớn trong việc mở con đường huyền thoại này.

Ý kiến bạn đọc