Ai đã tạo ra chính quyền Việt Nam Cộng hòa?

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa chào đời như thế nào?

10:17 11/05/2017

Bảo Đại chỉ là một giải pháp thí nghiệm chính trị của Pháp nhằm tái chiếm Đông Dương mang tên "Nam Kỳ Quốc tự trị", "Tây kỳ tự trị",... Để vỗ béo chính quyền Bảo Đại, Pháp gia tăng quân đội "quốc gia", chấp nhận giao cho người Việt trách nhiệm quân sự, dưới sự chỉ huy của tướng Pháp.

Ý kiến bạn đọc