Về trận thắng lịch sử 5/8/1964 (kỳ 1)

17:30 07/09/2007

Anh Đặng Tính và tôi cũng như tập thể Đảng ủy Quân chủng Phòng không  - Không quân cứ suy nghĩ mãi về lời dặn của Bác: “Phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch”. Chúng tôi cho đây là mệnh lệnh của vị Tổng Tư lệnh tối cao đối với toàn quân ta, đối với Quân chủng Phòng không - Không quân...

Ý kiến bạn đọc