Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)

Về tư cách của Đảng chân chính Cách mạng

11:11 03/02/2020

Tháng 10-1947, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, trong đó có một chương bàn về Tư cách và đạo đức cách mạng. Mở đầu chương này, Người nêu cụ thể 12 điều thể hiện tư cách của một đảng chân chính cách mạng:

Ý kiến bạn đọc