Vũ trụ đang bị "Quân sự hoá"?

09:00 21/11/2008

Cho đến nay đã có hơn 130 nước tham gia các hoạt động trên vũ trụ. Hầu hết các nước, nhất là các nước lớn, các nước có khả năng khám phá vũ trụ đều tuyên bố không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa vũ trụ. Tuy nhiên, trên thực tế các hoạt động của họ trong những thập niên gần đây lại gây lo ngại sâu sắc cho nhân loại, bằng việc gia tăng các hoạt động được gọi là “bảo vệ các vệ tinh và phi thuyền của họ trong không gian vũ trụ”; từ chối không tham gia vào hiệp ước cấm quân sự hóa vũ trụ...

Ý kiến bạn đọc