Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2017):

“Xin chúc Chủ tịch dũng cảm!”

16:05 17/05/2017

Từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, quân dân Thủ đô đã giữ chân, tiêu hao quân chủ lực Pháp tại Hà Nội cho đến 17-2-1947. Còn ở các địa phương khác, cuộc vây hãm quân Pháp trong các đô thị cũng diễn ra giằng co, quyết liệt đến 90 ngày ở Nam Định, 50 ngày ở Huế và 25 ngày ở Đà Nẵng.

Ý kiến bạn đọc