Xung quanh chuyến bay của Mao Trạch Đông tới Quảng Châu tháng 5/1956

09:55 31/03/2008

Mao Trạch Đông đã nói ra nguyên do: “Chúng ta có phi công của mình, tại sao còn ngồi máy bay của người nước ngoài? Tôi nhất định phải đi trên chiếc máy bay do người Trung Quốc tự lái”.

Ý kiến bạn đọc