Bác sĩ của Michael Jackson bê bối và nợ như chúa chổm

09:15 22/11/2011

Nhiều bệnh nhân trung thành ca ngợi Conrad Murray là một bác sĩ tận tâm. Họ mang ơn ông vì Murray chăm sóc và điều trị miễn phí cho người nghèo. Nhưng bí mật cuộc sống hai mặt của ông vừa được tiết lộ - một người cha vô trách nhiệm và một kẻ nghiện thói trăng hoa khiến ông nhận công việc có thu nhập hấp dẫn trên cương vị bác sĩ riêng của Michael Jackson.

Ý kiến bạn đọc