Cảnh giác với giao dịch nhà đất bằng giấy tờ giả: Miếng pho mát trong... bẫy chuột!

09:16 14/06/2020

Theo cơ quan Công an, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm làm giả giấy tờ tài liệu của các cơ quan tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản luôn có những thủ đoạn tinh vi, khó lường. Do đó, các tổ chức cá nhân cần tự trang bị cho mình kiến thức, tinh thần cảnh giác kỹ năng phòng tránh.

Ý kiến bạn đọc