Chuyện về những chân dài vướng lụy

18:00 12/03/2015

Những cô gái sẽ được đề cập trong bài viết này đều có tuổi đời còn rất trẻ. Họ là con cái của những gia đình tử tế, có giáo dục, họ là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, họ là những cô gái có nhan sắc nhưng không chịu an thân mà lại đua đòi theo bạn xấu... Vì những cám dỗ của cuộc đời, họ sớm sa chân vào con đường nghiện ngập, rồi để có tiền thỏa mãn những cuộc chơi, họ đã lún dần vào vòng tội lỗi.

Ý kiến bạn đọc