Đoàn thanh tra đã qua mặt Bộ Xây dựng và địa phương như thế nào?

16:35 23/07/2020

Các cựu thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã dùng thủ đoạn qua mặt Bộ Xây dựng, qua mặt chính quyền địa phương, dùng sức ép yêu cầu nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công phải chung chi tiền để bỏ qua sai phạm.

Ý kiến bạn đọc