Nạn buôn bán trẻ em gia tăng ở Anh

17:35 14/11/2009

Theo số liệu của Cảnh sát Anh, trong năm 2008, có trên 1.000 trẻ em nước ngoài (phần lớn từ Afghanistan và châu Phi) bị bọn buôn người đưa tới Anh, tăng 90%  so với năm 2007. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2009. Nước Anh đang đứng trước áp lực phải sớm có các luật mới để tuyên chiến với bọn buôn người.

Ý kiến bạn đọc