Ngăn chặn tội phạm – Nhìn từ trách nhiệm của gia đình

19:50 28/12/2013

LTS: Gia đình là tế bào của xã hội. Giữ bình yên trong gia đình cũng là góp phần giữ bình yên cho xã hội.
Tội ác dường như không bao giờ đến một cách bất ngờ. Nó thường nảy nòi, le lói từ những mầm mống nhỏ. Để rồi, ngày qua ngày, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời sẽ bùng phát khi có cơ hội và hậu quả để lại, sẽ vô cùng khủng khiếp.

Ý kiến bạn đọc