Nhận diện tội phạm "Cổ cồn trắng"

17:00 04/04/2008

Tội phạm cổ cồn trắng" còn gọi là "Tội phạm công ty" - Đó là loại tội phạm có mặt hàng ngày hàng giờ ở các công ty xuyên quốc gia, đến các công ty nhỏ chỉ có vài nhân viên. Đây là kết luận rút ra từ các công trình nghiên cứu tội phạm liên quan đến các công ty kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc