Đại án Trần Bắc Hà và 1.600 tỉđồng thiệt hại cho ngân hàng:

Những công ty “ma” của gia đình Đoàn Hồng Dũng

13:52 27/05/2020

Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...

Ý kiến bạn đọc