“Thầy phong thủy” và những phi vụ ngàn đô

08:00 21/07/2015

Kim Oanh rủ tôi “Cuối tuần này đi với mình lên Bình Dương, diện kiến một vị thầy phong thủy linh lắm”. Bạn tôi là người thông minh, sắc sảo, khi kết luận về một điều gì đó, thường tìm hiểu kỹ càng chứ không nói bừa. Có thể bạn chuẩn bị làm nhà nên quan tâm đến phong thủy chăng?

Ý kiến bạn đọc