Tội phạm thuê giết người và giết người thuê: Gây tội ác vì động cơ đê hèn

11:15 13/09/2014

Thuê giết người và giết người thuê thường là dạng tội phạm có tổ chức (có sự thỏa thuận, thống nhất giữa các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, người thực hiện, giúp sức) nhưng một số vụ không có sự liên kết chặt chẽ này. Giữa kẻ giết thuê và thuê giết ràng buộc nhau bởi lợi ích vật chất, có khi chỉ với số tiền nhỏ. Ngăn chặn loại tội phạm này nhằm loại trừ hành vi đâm thuê chém mướn khi một số kẻ coi đó là nghề kiếm sống.

Ý kiến bạn đọc